Wpływ wielkości cząstek na depozycję płucną

Jak i dlaczego wielkość cząstek inhalowanej substancji czynnej wpływa na skuteczność terapeutyczną leku?