Wpływ wielkości cząstek na depozycję płucną

Zobacz, w jaki sposób wielkość cząstek aerozolu wpływa na depozycję leku.