Wpływ wielkości cząstek na depozycję płucną

Kliknij, aby włączyć dźwięk

Zobacz, w jaki sposób wielkość cząstek aerozolu wpływa na depozycję leku.