Posłuchaj Swoich Płuc

Kampania edukacyjna dla pacjentów z astmą ciężką i akcja diagnostyczna