Tu znajdziesz
przydatne materiały do pracy z pacjentem

Instrukcja prawidłowego użycia inhalatora, porady na temat codziennego „zarządzania chorobą” oraz inne wskazówki dla pacjenta, które chciałbyś mu przekazać