Krok 1.|

Zidentyfikuj pacjenta
z astmą eozynofilową

Kiedy mówimy o astmie ciężkiej?

Astma, która wymaga leczenia wg stopnia 4 lub 5, tzn. dużymi dawkami wGKS/LABA
- aby zapobiegać jej przejściu w „niekontrolowaną” lub pozostaje niekontrolowana mimo takiego leczenia1

* (anty-TSLP) lek nie jest zarejestrowany do stosowania w UE.

Zanim przepiszesz schemat leczenia oparty o SABA, upewnij się, że pacjent będzie przestrzegać regularnego stosowania leczenia podtrzymującego. W przeciwnym wypadku będzie narażony na wyższe ryzyko zaostrzeń astmy.

1. Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

2. Na podstawie Global Strategy Asthma Management and Prevention 2022 https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2022/05/GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-05-03-WMS.pdf. (data dostępu: lipiec 2022)

Rozwiń wytyczne GINA 2023

Zwiń wytyczne GINA 2023

Co rozumiemy przez dużą dawkę wGKS?

Niska, średnia i wysoka dawka glikokortysteroidów wziewnych

Dorośli i młodzież (wiek ≥12lat)1

wGKS Mała dawka (µg) Średnia dawka (µg) Duża dawka (µg)
Dipropionian beklometazonu
(HFA)
100-200 >200-400 >400
Budezonid*
(DPI)
200-400 >400-800 >800
Cyklezonid
(pMDI, HFA)
80-160 >160-320 >320
Propionian flutykazonu
(DPI, pMDI)
100-250 >250-500 >500
Furoinian mometazonu
(DPI)
200 200 400

HFA - hydrofluoroalkan

DPI (ang. dry powder inhalor) - inhalator suchego proszku

pMDI (ang. pressurized metered dose inhaler) - inhalator ciśnieniowy


1. Na podstawie Global Strategy Asthma Management and Prevention 2022 https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2022/05/GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-05-03-WMS.pdf. (data dostępu: lipiec 2022)

Rozwiń tabelę dawek wGKS

Zwiń tabelę dawek wGKS

Jeśli Twój pacjent stosuje wysokie dawki wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z innym lekiem kontrolującym objawy (np. LABA*), zadaj mu następujące pytania:

Czy przyjmował w ostatnim roku z powodu zaostrzeń sterydy doustne 2 lub więcej razy lub stosował doustne GKS przewlekle?

Czy był hospitalizowany lub odbył wizytę na SOR w ostatnim roku z powodu astmy?

*LABA (ang. long-acting β2 agonist) - długo działający β2-mimetyk

Jak rozmawiać z pacjentem,
aby zidentyfikować astmę ciężką?

Kwestionariusz oceny kontroli astmy wg GINA

Odpowiedz, czy w ciągu ostatnich 4 tygodni u chorego wystąpiły objawy i oceń kontrolę astmy
Nie Tak
Objawy astmy w ciągu dnia częściej niż 2x w tygodniu?
Jakiekolwiek wybudzenie z powodu astmy?
Lek doraźny z powodu duszności częściej niż 2x w tygodniu?
Jakiekolwiek ograniczenie aktywności z powodu astmy?

Czym charakteryzuje się
astma eozynofilowa?1-4

≥ 2 zaostrzenia w trakcie roku

Stosowanie dGKS

Regularne stosowanie dGKS jest nadal powszechne. Czy wiesz, co to oznacza dla Twojego pacjenta?

Astma ciężka - globalny problem zdrowotny

RozwińZwiń

Sprawdź, z jakim ryzykiem wiąże się stosowanie dGKS u pacjentów z astmą

RozwińZwiń

Przelicznik dawek równoważnych kortykosteroidów

RozwińZwiń

Zwiększona liczba eozynofilów

Aktywowane eozynofile są kluczowym czynnikiem wywołującym objawy zapalne astmy eozynofilowej1.

W astmie eozynofilowej, która dotyka do 82% pacjentów z ciężką astmą2, aktywowane eozynofile są głównym czynnikiem wywołującym objawy, które obejmują:

 • zapalenie dróg oddechowych,
 • nadreaktywność dróg oddechowych,
 • nadmierne wydzielanie śluzu.

Istnieją dwa szlaki mogące prowadzić do eozynofilowego zapalenia dróg oddechowych: alergiczny i niealergiczny.

Ważne jest, aby pamiętać, że pacjenci z fenotypem astmy eozynofilowej mogą mieć mieszany obraz choroby, który obejmuje:

 • podwyższony poziom eozynofilów we krwi obecnie lub w przeszłości,
 • stosowanie dGKS,
 • polipy nosa,
 • późny początek choroby,
 • słabą kontrolę astmy, ≥2 zaostrzenia rocznie,
 • niski FEV1 z utrzymującym się ograniczeniem przepływu powietrza,
 • podwyższoną wartość FeNO,
 • prawidłowy lub podwyższony poziom IgE niezależnie od występowania alergii2-4

Powyższe cechy mogą pomóc w identyfikacji chorych z fenotypem eozynofilowym.

1. Lambrecht BN, et al. Nat Immunol. 2015;16(1):45-56.

2. Perez-de-Llano, et al. Am J Respir Crit Care Med.2020;201:A4525.

3. de Groot JC, et al. ERJ Open Res. 2015;1(1):00024-2015.

4. Buhl R, et al. Eur Respir J. 2017;49(5):1700634.

RozwińZwiń

Oblicz liczbę eozynofilów

RozwińZwiń

Jak w prosty sposób obliczyć eozynofile

RozwińZwiń

Astma o późnym początku

Zapalenie zatok ze współistniejącymi polipami nosa

Krok 2.|

Sprawdź, czy pacjent
spełnia kryteria

Zaostrzenie to stan postępującego nasilenia objawów astmy (duszności, kaszlu, świszczącego oddechu lub ucisku w klatce piersiowej) z towarzyszącym pogorszeniem czynności płuc, który wymaga intensyfikacji leczenia (leki doraźne, kortykosteroidy systemowe).

Przygotuj pacjenta do leczenia biologicznego

Zoptymalizuj leczenie

konieczność stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów (>1000 mcg dipropionianu beklometazonu na dobę lub innego wziewnego glikokortykosteroidu w dawce równoważnej) w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę (długo działający agonista receptora β-2 adrenergicznego, modyfikator leukotrienów, pochodna teofiliny, długo działający bloker receptora muskarynowego)

Udokumentuj zaostrzenia

dwa lub więcej epizodów zaostrzeń w ostatnim roku wymagających stosowania systemowych glikokortykosteroidów lub zwiększenia ich dawki na okres dłuższy niż trzy dni u osób, które stosują je przewlekle, wymagających lub nie hospitalizacji lub wizyty w oddziale ratunkowym

Zleć badanie kału

Zleć morfologię krwi z rozmazem

badanie ważne jeden rok

Kwalifikacja pacjentów do leczenia w ramach
programu lekowego B.44 - leczenie chorych
z ciężką postacią astmy

Kryteria dla grupy pacjentów z EOZYNOFILIĄ

≥150 komórek/µl + OCS

Ukończone 18 lat

Eozynofile ≥150 komórek/µl

wynik ważny 12 miesięcy

Aktualne leczenie: dGKS

OCS ≥5mg/dziennie (6 mies.)

Skumulowana roczna dawka ≥1,0g (w przeliczeniu na prednizon)

Udokumentuj zaostrzenia

≥2 zaostrzenia wymagające stosowania dGKS lub zwiększenia ich dawki

ZWERYFIKUJ AKTUALNE LECZENIE

Wysokie dawki wGKS w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę*

NIEPALENIE TYTONIU

deklaracja pacjenta

WYKLUCZENIE

Zakażenia pasożytniczego. Innych istotnych klinicznie chorób płuc. Innych zespołów hypereozynofilii

spełnienie co najmniej 2 z następujących kryteriów:

Brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ >1,5pkt.

Hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy

Incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości

FEV1 <80% w.n. lub dzienna zmienność PEF >30%

Pogorszenie jakości życia z powodu astmy

średnia punktów w teście miniAQLQ ≤5,0 punktów

Rozwiń

Zwiń

Kryteria dla grupy pacjentów z EOZYNOFILIĄ

≥350 komórek/µl + OCS

Ukończone 18 lat

Eozynofile ≥350 komórek/µl

wynik ważny 12 miesięcy

Udokumentuj zaostrzenia

≥2 zaostrzenia wymagające stosowania dGKS lub zwiększenia ich dawki

ZWERYFIKUJ AKTUALNE LECZENIE

Wysokie dawki wGKS w połączeniu z innym lekiem kontrolującym astmę*

NIEPALENIE TYTONIU

deklaracja pacjenta

WYKLUCZENIE

Zakażenia pasożytniczego. Innych istotnych klinicznie chorób płuc. Innych zespołów hypereozynofilii

spełnienie co najmniej 2 z następujących kryteriów:

Brak kontroli astmy w kwestionariuszu kontroli astmy ACQ >1,5pkt.

Hospitalizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy z powodu zaostrzenia astmy

Incydent ataku astmy zagrażający życiu w przeszłości

FEV1 <80% w.n. lub dzienna zmienność PEF >30%

Pogorszenie jakości życia z powodu astmy

średnia punktów w teście miniAQLQ ≤5,0 punktów

Rozwiń

Zwiń

Krok 3.|

Skieruj pacjenta do leczenia
w Programie Lekowym B.44

Lista ośrodków

Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy ośrodek, do którego możesz skierować pacjenta

Rozwiń

Zwiń

Masz pytania?
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

Wybierz przedstawiciela wg województwa

dolnośląskie, opolskie

Dorota Siemaszko-Cieplik

(+48) 694 408 815

łódzkie

Katarzyna Marcysiak

(+48) 696 099 730

małopolskie

Paweł Galus

(+48) 882 431 353

mazowieckie

Artur Wyganowski

(+48) 883 346 192

mazowieckie, podlaskie

Katarzyna Maleszko

(+48) 608 458 945

podkarpackie

Michał Stankiewicz

(+48) 692 489 217

śląskie (south)

Anna Szczęch-Piskorz

(+48) 539 525 560

świętokrzyskie, śląskie (north)

Mateusz Kozłowski

(+48) 539 525 598

warmińsko-mazurskie, pomorskie

Katarzyna Marud

(+48) 666 843 537

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Anetta Rospara

(+48) 539 525 573

zachodniopomorskie, lubuskie

Hubert Lewandowski

(+48) 882 683 835

Rozwiń

Zwiń

Poradnik dla pacjentów z astmą i ich rodzin

Wideo|

Poznaj historie pacjentów, którzy
odzyskali życie dzięki leczeniu biologicznemu

AstmaBox

AstmaBox

Aplikacja adresowana jest do specjalistów pulmonologów, alergologów oraz lekarzy POZ. Zawiera niezbędne informacje wspierające proces diagnozy i leczenia astmy w postaci praktycznych algorytmów, kwestionariuszy, wytycznych Tow. Naukowych, specjalistycznych Programów Lekowych oraz kalendarium najważniejszych konferencji dotyczących astmy.

pobierz z AppStorepobierz z AppStore qr
pobierz z GooglePlaypobierz z GooglePlay qr