Tu zobaczysz
materiały wideo

Opisy przypadków zaprezentowane przez lekarzy praktyków, webinary, animacje, webcasty – czyli wszystko, co się może przydać w codziennej praktyce, podane w przyjaznej formie.

Materiały wideo

Metaanaliza MARVEL 2022

Jak modyfikować terapię u pacjenta z astmą niekontrolowaną aktualnie stosującego połączenie wGKS/LABA + SABA doraźnie?

Zobacz wideo >>

Terapia astmy oparta na przeciwzapalnym leku doraźnym

Korzyści ze stosowania terapii opartej na przeciwzapalnym leku doraźnym u pacjentów z astmą umiarkowaną do ciężkiej.

Zobacz wideo >>

Genesis. Unde venimus? Historia pewnej terapii – cz. 1/3

Prof. Andrzej Fal o nadużywaniu SABA i przewagach leczenia przyczynowego w kontekście rekomendacji GINA. Co to oznacza dla codziennej praktyki lekarskiej?

Zobacz wideo >>

Present. Ubi sumus? Historia pewnej terapii – cz. 2/3

Prof. Andrzej Fal o tym, dlaczego terapia powinna nadążać za zmiennością przebiegu astmy oraz jak sprawdzić prawidłowość leczenia przed jego ewentualną modyfikacją.

Zobacz wideo >>

Future. Quo vadimus? Historia pewnej terapii – cz. 3/3

Prof. Andrzej Fal o współpracy z pacjentem – dlaczego ważne jest, aby pacjent rozumiał zaleconą terapię.

Zobacz wideo >>

Przeciwzapalne leczenie doraźne, czyli jak połączyć wygodne z pożytecznym

Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska,
dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka

Zobacz wideo >>

Jeden inhalator do leczenia doraźnego i podtrzymującego

Zobacz, jakie korzyści odniesie pacjent z zastosowania Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 µg doraźnie i podtrzymująco

Zobacz wideo >>

Niższe ryzyko wystąpienia zaostrzeń

Badanie COMPASS: Symbicort® Turbuhaler® 160/4,5 doraźnie i podtrzymująco to 39% mniej zaostrzeń vs terapia wGKS-LABA + SABA przy niższej dawce wziewnego glikokortykosteroidu.

Zobacz wideo >>

Terapia zrozumiała dla pacjenta

Dlaczego proste rozwiązania mają olbrzymie znaczenie w leczeniu astmy?
Zobacz wideo dr Doroty Kierszniewskiej z prezentacją przypadku

Zobacz wideo >>

Wpływ wielkości cząstek na depozycję płucną

Zobacz, w jaki sposób wielkość cząstek aerozolu wpływa na depozycję leku.

Zobacz wideo >>