Tu zrozumiesz
swojego pacjenta

Narzędzia, które znajdziesz w tej sekcji, np. profile pacjentów z astmą i POChP, pomogą Ci lepiej zrozumieć swojego pacjenta i wybrać dla niego optymalną terapię.

SYMBICORT®
TURBUHALER®
160/4,5

Pierwszy
przeciwzapalny
lek doraźny

SYMBICORT® TURBUHALER® 160/4,5 µg stosowany jako doraźny lek przeciwzapalny zapewnia szybkie łagodzenie objawów1,2

Działa równie szybko, jak krótko działający
ß2-mimetyk1-3,
gdy pacjenci potrzebują złagodzenia objawów

Na podstawie wartości FEV1 zmierzonych po 3 minutach od podania pierwszej dawki nie stwierdzono różnic między produktem SYMBICORT® a salbutamolem

SYMBICORT® TURBUHALER® 160/4,5 µg
- przeciwzapalny lek doraźny i podtrzymujący to mniej zaostrzeń vs wyższa dawka wGKS-LABA z SABA doraźnie4,5

Mniej ciężkich zaostrzeń

w porównaniu z większą dawką połączenia flutykazon/salmeterol z SABA doraźnie

Mniejsza średnia dawka dobowa wGKS

vs połączenie flutykazon/salmeterol z SABA doraźnie5

Mniej ciężkich zaostrzeń

w porównaniu z największą dawką połączenia flutykazon/salmeterol z SABA doraźnie4

Mniejsza średnia dawka dobowa wGKS

w porównaniu z połączeniem flutykazon/salmeterol z SABA doraźnie4

Mniej ciężkich zaostrzeń

w porównaniu z połączeniem salmeterol/flutykazon z SABA doraźnie w badaniu oddającym warunki rzeczywistej praktyki klinicznej6

SYMBICORT® TURBUHALER® 160/4,5 µg
- jeden inhalator do leczenia doraźnego i podtrzymującego

  1. Charakterystyka produktu leczniczego SYMBICORT® Turbuhaler® 160μg/4,5μg, proszek do inhalacji z dnia 26.02.2021 r.

  2. Seberova E i Andersson A. Respir Med 2000;94(6):607–611.

  3. Charakterystyka produktu leczniczego Ventolin® 100, aerozol inhalacyjny z dnia 09.01.2019 r.

  4. Bousquet J, Boulet LP, Peters MJ i wsp. Respir Med 2007;101:2437–2446.

  5. Kuna P, Peters MJ, Manjra AI i wsp. Int J Clin Pract 2007;61:725–736.

  6. Vogelmeier C i wsp. Eur Respir J 2005; 26:819-28

  7. Rabe KF, Atienza T, Magyar P i wsp. Lancet 2006;368:744–753.