Terapia astmy oparta na przeciwzapalnym leku doraźnym

Korzyści ze stosowania terapii opartej na przeciwzapalnym leku doraźnym u pacjentów z astmą umiarkowaną do ciężkiej.