Jak możemy pomóc chorym na astmę, którzy nie są świadomi ryzyk związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych?

Kliknij, aby włączyć dźwięk