Historia prawniczki z astmą

Przypadek pacjentki z astmą z częstymi zaostrzeniami oraz współistniejącymi zaburzeniami rytmu serca i nadciśnieniem