Historia studentki z astmą

Jak pomóc chorym na astmę, którzy nie są świadomi ryzyk związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych?