Strefa wiedzy

Najnowsze rekomendacje
dotyczące leczenia
astmy umiarkowanej do ciężkiej

Połączenie wziewny glikokortykosteroid+formoterol to preferowane leczenie doraźne i podtrzymujące

w astmie umiarkowanej do ciężkiej u dorosłych i młodzieży w wieku 12+ lat

Przed rozważeniem schematu leczenia z krótko działającym 2-mimetykiem jako lekiem doraźnym rozważ, czy pacjent będzie stosować się do zaleceń codziennego stosowania leczenia podtrzymującego

Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA) wzmocniła swoje stanowisko, że połączenie wziewnego glikokortykosteroidu i formoterolu to preferowane leczenie doraźne i podtrzymujące u pacjentów z astmą umiarkowaną do ciężkiej (GINA 3-5) w wieku od 12 lat.

Na podstawie Global Strategy Asthma Management and Prevention 2021 https://ginasthma.org/gina-reports/. (dostęp 02.06.2021).

RESP/21/07/03_npr