Strefa wiedzy

Najnowsze rekomendacje
dotyczące leczenia
astmy umiarkowanej do ciężkiej

Połączenie wziewny glikokortykosteroid+formoterol to preferowane leczenie doraźne i podtrzymujące

w astmie umiarkowanej do ciężkiej u dorosłych i młodzieży w wieku 12+ lat

Zanim przepiszesz schemat leczenia oparty o SABA, upewnij się, że pacjent będzie przestrzegać regularnego stosowania leczenia podtrzymującego. W przeciwnym wypadku będzie narażony na wyższe ryzyko zaostrzeń astmy.

* (anty-TSLP) lek nie jest zarejestrowany do stosowania w UE.

Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA) wzmocniła swoje stanowisko, że połączenie wziewnego glikokortykosteroidu i formoterolu to preferowane leczenie doraźne i podtrzymujące u pacjentów z astmą umiarkowaną do ciężkiej w wieku od 12 lat.

Na podstawie Global Strategy Asthma Management and Prevention 2022 https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2022/05/GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-05-03-WMS.pdf. (Data dostępu: maj 2022)..

RESP/22/05/06_npr