140
PRAWO
LEWO
Bardziej nasilona choroba
Bez widocznej patologii
Progresja choroby